e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Eksperci: Sytuacja finansowa szpitali - stabilna, choć w obliczu dużych zmian 2016-10-27


Jak wynika z analizy Magellan S.A., rok 2015 był okresem względnej stabilności finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ).

„W ubiegłym roku 63 proc. zbadanych szpitali odnotowało pozytywny wynik finansowy. Powiększył się również odsetek placówek rentownych już na poziomie procedur” - informuje Zbigniew Wiatr, dyrektor ds. rozwoju Magellan S.A.

Szpitale poprawiły swoją płynność, dzięki zapłacie przez NFZ za nadwykonania oraz z powodu pozyskiwania na własną rękę środków z rynku finansowego.

„Oznacza to, że coraz więcej szpitali nie generuje strat. Jest to pozytywna informacja zarówno dla dostawców, jak i właścicieli placówek” - zaznacza Wiatr.

Na przyszłość szpitali wpłynie to, jak będzie kształtował się poziom wydatków na leczenie szpitalne.

Eksperci przewidują, że w latach 2016 i 2017 kondycja finansowa szpitali nie poprawi się, ponieważ dynamika wydatków na leczenie szpitalne będzie zbliżona do tej z 2015 roku, czyli około 7,3 proc.

„Nie jest to zły wynik, biorąc pod uwagę, że dynamika budżetu na leczenie szpitalne na przestrzeni ostatnich kliku lat oscylowała wokół 4,3 proc.” - zaznacza dyrektor ds. rozwoju Magellan S.A.

Dodaje, że placówki opieki zdrowotnej czekają duże zmiany w systemie finasowania i organizacji służby zdrowia.

Według dr. Roberta Mołdacha, prezesa Instytutu Zdrowia i Demokracji, reformy Ministerstwa Zdrowia nie zapewnią całkowitej poprawy sytuacji finansowej polskich szpitali.

„Przeanalizowany przeze mnie pakiet ustaw zdrowotnych jest obarczony pewnymi mankamentami. Zaproponowane przez resort przepisy nie zapewnią poprawy jakości opieki zdrowotnej, biorąc jednocześnie pod uwagę bezpieczeństwo i jakość medyczną, efektywność finansową oraz oczekiwania pacjenta” - uważa.

Podkreśla, że Ministerstwo Zdrowia prezentując plany reform, nie wskazuje źródła finansowania tych zmian.

„Wiemy jedynie, że przejdziemy z systemu ubezpieczeniowego na niedookreślony jeszcze system budżetowy. To budzi wiele pytań i niepewności” - zaznacza dr Mołdach.

Eksperci wskazują również, że plany rządu dotyczące zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia z 4,5 proc. do 6 proc. PKB w 2025 roku, mogą nie wpłynąć na poprawę sytuacji finansowej szpitali.

„Prawdopodobnie przeznaczenie 6 proc. wydatków PKB za dziewięć lat na ochronę zdrowia będzie niewystarczające, a jedynie zdolne do utrzymania obecnego poziomu ” - mówi Zbigniew Wiatr.

Według Magellana, wyzwaniem dla finasowania publicznych szpitali będzie rok 2018.

„Zgodnie z planami rządu, za dwa lata nastąpi przejście z systemu ubezpieczeniowego na system budżetowy. Opiekę zdrowotną czekają duże zmiany związane z organizacją i redystrybucją środków. Będzie to czas wielkiej niewiadomej dla finansów publicznych” - wskazuje Zbigniew Wiatr.

 

Źródło: Centrum Prasowe PAP