e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Zmiany w ustawie o ratownictwie medycznym 2016-10-27


Przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt dużej nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym trafił do konsultacji społecznych.

Projekt przede wszystkim spowoduje, że państwowe ratownictwo medyczne będzie służbą powołaną do pomocy dla wszystkich potrzebujących, nie służbą nastawioną na zysk – zadeklarowała minister Tombarkiewicz. To było jedno z najważniejszych zagadnień dla resortu zdrowia podczas prac nad zmianami w funkcjonującej od 2006 r. ustawie. Zdaniem wiceministra, tzw. duża nowelizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym zakłada wiele istotnych zmian, postulowanych przez to środowisko.

Zgodnie z zapowiedzią z expose premier Beaty Szydło, projekt zmian w przepisach zakłada upaństwowienie systemu. Tak, żeby system państwowego ratownictwa medycznego nie służył zarabianiu pieniędzy, tylko służył przede wszystkim ratowaniu życia ludzkiego i podniesieniu poziomu bezpieczeństwa wszystkich obywateli – zadeklarował wiceminister zdrowia. Dodatkowo, w dokumencie zawarto zapisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnienia poprzez dobrze opłacane etaty dla pracowników ratownictwa medycznego i zagwarantowanie trzyosobowych podstawowych zespołów.

 

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów