e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej 2016-12-15


Zmiany w przyznawaniu zasiłków stałych dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o pomocy społecznej.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy zakłada możliwość udzielenia zasiłku stałego osoby całkowicie niezdolnej do pracy bądź też legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie mającej środków do utrzymania począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek.

Zmiana ta jest wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 6 października 2015 r., który zakwestionował zgodność z konstytucją przepisu, na podstawie którego taki zasiłek przyznawany był dopiero od momentu zgłoszenia do ośrodka pomocy społecznej pełnej dokumentacji wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jednocześnie, projektowane zmiany pozwalają przyznać zasiłek okresowy z urzędu w czasie oczekiwania na wydanie orzeczenia. Kwota stałego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


Źródło: Sejm; Senat