e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Najważniejsze zmiany w 2017 2017-01-20


W 2017 zmienią się niektóre zasady wsparcia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Rozszerzono również dostęp do pomocy żywnościowej.

Najważniejsze zmiany obowiązujące od 1 stycznia:

  • Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych - zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie przedemerytalne dla opiekuna osoby niepełnosprawnej
  • Nowe zasady przyznawania zasiłku stałego - zasiłek okresowy dla oczekujących na orzeczenie i zasiłek stały wypłacany wstecz po orzeczeniu
  • Wzrost świadczenia pielęgnacyjnego - 1406 zł netto (plus składki na ubezpieczenie społeczne) tyle wyniesie świadczenie pielęgnacyjne
  • Zmiany dla opiekunów osób niepełnosprawnych. Jeżeli oboje opiekunów rezygnuje z pracy by opiekować się osobami niepełnosprawnymi, mogą otrzymać dwa świadczenia
  • Szerszy dostęp do pomoc żywnościowej. Do 200 proc. zwiększono kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu PO PŻ

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej