e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Finansowanie środowiskowych domów samopomocy w 2017 r. 2017-02-03


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że13 stycznia 2017 r. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę budżetową na rok 2017.

W ustawie budżetowej zagwarantowane jest pełne finansowanie środowiskowych domów samopomocy zgodnie z ustaloną jednolitą stawką na jednego uczestnika placówki tj. 1 268 zł. (200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej - zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej).

Środki te zwiększyły budżety wojewodów (cz. 85), co oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego w najbliższym czasie powinny otrzymać korekty planu finansowego na 2017 r.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej