e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ponad 10 000 miejsc na kursach doskonalących dla lekarzy 2017-02-03


Ruszyła realizacja projektów wybranych do dofinansowania w konkursie na kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju.

31 stycznia 2017 r. podpisana została pierwsza umowa o dofinansowanie. Beneficjentem został NZOZ "Centrum Promocji i Ochrony Zdrowia" Sławomir Kadłuczka w Zagórzu.

Do udziału w projektach zaproszeni są lekarze zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy z placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Kursy doskonalące pozwolą pogłębić wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego i chorób układu oddechowego.

Lista podmiotów, które zostały wybrane do dofinansowania dostępna jest tutaj.

 

Źródło: Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia Ministerstwa Zdrowia