e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Profilaktyka raka szyjki macicy 2017-02-03


Dzięki Programowi profilaktyki raka szyjki macicy liczba kobiet, które zgłaszają się na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do 42,11% w 2015 roku. W Polsce nowotwory złośliwe szyjki macicy powodują 3,8% zgonów nowotworowych u kobiet. 

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje program, w ramach którego raz na 3 lata finansuje badania cytologiczne, skierowane do kobiet w wieku 25-59 lat. To właśnie w tej grupie wiekowej odnotowano najwyższe ryzyko umieralności i zachorowalności z powodu raka szyjki macicy.

Badania profilaktyczne w populacjach objętych skryningami znacznie obniżają ryzyko zgonu z powodu choroby nowotworowej. Badania przesiewowe przeprowadzane są wśród osób zdrowych, żeby wykryć chorobę w jej wczesnym, bezobjawowym stadium.

W efekcie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy zgłaszalność na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do 42,11% w 2015 r.

Zgłoszenia kobiet w wieku 25–59 lat na badania cytologiczne w 2015 roku

 

Populacja

Program profilaktyki raka szyjki macicy

AOS

RAZEM

Województwo

Liczba

Liczba

%

Liczba

%

Liczba

%

Dolnośląskie

250 662

48 507

19,35%

41 004

16,36%

89 511

35,71%

Kujawsko-pomorskie

177 562

34 092

19,20%

50 749

28,58%

84 841

47,78%

Lubelskie

177 041

34 808

19,66%

32 907

18,59%

67 715

38,25%

Lubuskie

87 546

19 559

22,34%

23 584

26,94%

43 143

49,28%

Łódzkie

209 517

40 634

19,39%

40 503

19,33%

81 137

38,73%

Małopolskie

283 939

54 610

19,23%

50 703

17,86%

105 313

37,09%

Mazowieckie

457 396

76 278

16,68%

117 422

25,67%

193 700

42,35%

Opolskie

87 254

18 842

21,59%

8 935

10,24%

27 777

31,83%

Podkarpackie

178 833

36 452

20,38%

44 175

24,70%

80 627

45,09%

Podlaskie

100 832

22 443

22,26%

15 058

14,93%

37 501

37,19%

Pomorskie

195 110

45 712

23,43%

54 582

27,97%

100 294

51,40%

Śląskie

400 613

91 244

22,78%

64 073

15,99%

155 317

38,77%

Świętokrzyskie

103 493

20 242

19,56%

18 042

17,43%

38 284

36,99%

Warmińsko – mazurskie

123 148

34 180

27,76%

26 621

21,62%

60 801

49,37%

Wielkopolskie

296 791

39 773

13,40%

116 952

39,41%

156 725

52,81%

Zachodniopomorskie

146 173

38 910

26,62%

17 969

12,29%

56 879

38,91%

POLSKA

3 275 910

656 286

20,03%

723 279

22,08%

1 379 565

42,11%


Badania cytologiczne można wykonywać zarówno w ramach programu, jak i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. W 2015 r. liczba zgłoszeń na badania cytologiczne wyniosła:

 • Program profilaktyki raka szyjki macicy: 20,03%
 • Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna: 22,08%

W 2016 r. liczba zgłoszeń na badania cytologiczne w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy wyniosła 20,50%. Pełne dane będą dostępne na przełomie lutego i marca 2017 roku.

Kobiety mają możliwość wykonywania badań również prywatnie. Niestety Ministerstwo Zdrowia nie dysponuje danymi dotyczącymi tych badań.

Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

W ramach realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, działania dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy zostały podzielone na trzy priorytety:

 1. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów – działania, które mają zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat chorób nowotworowych. Mają również zachęcić Polki do przesiewowych badań cytologicznych.
 2. Profilaktyka wtórna, diagnostyka oraz wykrywanie nowotworów – działania, które zapewniają wysoką jakość diagnostyki nowotworów, takie jak kontrole świadczeniodawców, którzy wykonujących badania przesiewowe.
 3. Edukacja onkologiczna – szkolenia m.in. dla lekarzy, położnych i diagnostów laboratoryjnych, którzy realizują Program profilaktyki raka szyjki macicy.

Za działania promocyjne odpowiada Biuro Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia. Natomiast kontrole i szkolenia prowadzi Centralny Ośrodek Koordynujący (Centrum Onkologii w Warszawie).

Epidemiologia raka szyjki macicy

Nowotwory szyjki macicy są poważnym problemem onkologicznym w krajach rozwijających się, gdzie diagnozuje się 85% przypadków spośród 500 tys. zachorowań na świecie. Rak szyjki macicy powoduje około 13% zachorowań na nowotwory u kobiet. Najwyższe ryzyko zachorowania obserwuje się w Afryce i Ameryce Południowej.

Zachorowalność w Polsce

Rak szyjki macicy zajmuje szóste miejsce wśród zarejestrowanych nowotworów u kobiet w Polsce. Nowotwory złośliwe szyjki macicy stanowią 3,5% zachorowań.

Umieralność w Polsce

Nowotwory złośliwe szyjki macicy powodują 3,8% zgonów nowotworowych u kobiet ( siódma przyczyna zgonów nowotworowych).

Badania przesiewowe mają przede wszystkim zmniejszyć:

 • umieralność,
 • zachorowalność,
 • koszty leczenia.

Warunkiem ich skuteczności są:

 • masowość,
 • długoterminowość,
 • wysoka jakość.

Podstawy prawne i źródła danych

 • Uchwała nr 208 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2024 pod nazwą „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (M.P. poz. 1165, z późn. zm.)
 • Wytyczne zawarte w Rekomendacji Rady Unii Europejskiej z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie badań przesiewowych [Council Recommendation of 2 December 2003 on cancer screening (2003/878/EC)].
 • Krajowy Rejestr Nowotworów, Nowotwory złośliwe w Polsce w 2014 r.

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia