e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Modyfikacja pakietu onkologicznego 2017-03-16


Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczy tzw. pakietu onkologicznego.

Nowelizacja wprowadza uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia list osób oczekujących na świadczenia udzielane na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego (karta DILO).

Nowe przepisy przyznają też ministrowi zdrowia uprawnienia do ogłaszania, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych ze środków publicznych, odrębnie dla poszczególnych dziedzin medycyny.

Po rozpatrzeniu poprawki Senatu, Sejm uchwalił ostateczny tekst ustawy i skierował ją do podpisu prezydenta.

 

Źródło: Sejm