e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

15 mln zł na przeciwdziałanie chorobom naczyń mózgowych 2017-04-13


Ogłoszony został kolejny nabór wniosków w Programie Wiedza Edukacja Rozwój. W maju rusza konkurs na profilaktykę chorób naczyń mózgowych. Do rozdysponowania jest 15 mln zł.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty, które przewidują wdrożenie programu polityki zdrowotnej dotyczącej profilaktyki chorób naczyń mózgowych. Projekty muszą zawierać m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i szpitalami ogólnymi.

Konkurs skierowany jest do:

  • uczelni medycznych,
  • medycznych instytutów badawczych,
  • szpitali klinicznych lub podmiotów leczniczych posiadających umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii lub kardiologii.

Grupą docelową projektów będą m.in. osoby w wieku produkcyjnym z grypy podwyższonego ryzyka, którzy zostaną objęci badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia chorób naczyń mózgowych.

Wnioski będzie można składać od 10.05. do 31.05.2017 roku. Więcej informacji o konkursie w zakładce Ogłoszenia i wyniki naborów.

 

Źródło: zdrowie.gov.pl