e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej 2017-04-13


Opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej.

Nowelizacja rozporządzenia wynika przede wszystkim z konieczności zmiany niektórych przepisów, których stosowanie w praktyce napotyka pewne trudności, w szczególności interpretacyjne. Dotyczy to pojęcia „nowo powstających domów”.

Projekt zakłada rezygnację z tego pojęcia oraz ujednolicenie wymogu standardu dotyczącego liczby toalet i łazienek dla wszystkich DPS.

Projekt rozporządzenia