e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Egzaminy na superwizorów pracy socjalnej 2017-05-25


Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o wyborze jednostki organizacyjnej, współpracującej z Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie organizacji egzaminów na superwizorów pracy socjalnej.

Na podstawie zapisów § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie superwizji pracy socjalnej (Dz. U. 2016 r. poz. 2087) w dniu 28 kwietnia 2017 r. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych został wybrany jako jednostka organizacyjna, współpracująca z Centralną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w zakresie organizacji egzaminów na superwizorów pracy socjalnej.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej