e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Ustawa „Za życiem” – więcej przywilejów dla kobiet w ciąży 2017-08-31


Obowiązująca od początku roku ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku „Za życiem” gwarantuje więcej przywilejów kobietom ciężarnym oraz rodzicom oczekującym dziecka (w przypadku ciąży powikłanej) – przypominają lekarze i świadczeniodawcy skupieni wokół PPOZ.

Jednym z podstawowych przywilejów jest korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Świadczenia kobietom w ciąży powinny być udzielone w dniu zgłoszenia (jeżeli nie jest to możliwe, świadczeniodawca powinien wyznaczyć termin nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia).

Kobiety w ciąży mają pełne prawo do diagnostyki prenatalnej, specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej (w tym zabiegów wewnątrzmacicznych), wsparcia psychologicznego, rehabilitacji, zaopatrzenia w wyroby medyczne oraz poradnictwa laktacyjnego.

Rodzice oczekujący dziecka (zwłaszcza w przypadku ciąży powikłanej) mają prawo do pomocy asystenta rodziny, który koordynuje poradnictwo m.in. w zakresie wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej (asystenta rodziny przydziela kierownik ośrodka pomocy społecznej).

Porady w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej dotyczą m.in: spraw związanych z ciążą, urodzeniem dziecka, praw rodzicielskich, uprawnie ń pracowniczych, sposobów rozwiązania problemów prawnych, a także wsparcia w zakresie sporządzania pism (za wyjątkiem pism w postępowaniach sądowych). Pomoc prawną organizuje powiat, osoba udzielająca porad powinna być dostępna w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

... - Powyższe wskazuje więcej przywilejów dla kobiet w ciąży, o czym informujemy zarówno kobiety w ciąży, jak i planujące potomstwo - przypomina Bożena Janicka szefowa PPOZ.

 

Źródło: Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia