e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Certyfikaty dla superwizorów pracy socjalnej 2017-09-28


26 września 2017 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów pierwszym w Polsce superwizorom pracy socjalnej.

Wśród certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej są osoby posiadające wysokie kwalifikacje w zakresie prowadzenia superwizji z pracownikami socjalnymi.

Pierwsi superwizorzy pracy socjalnej zdobyli certyfikat na podstawie art. 3 ustawy z dnia z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.1310), przystępując w dniu 28 lipca br. do egzaminu przed Centralną Komisją Egzaminacyjną
ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych działającą przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynik pozytywny z egzaminu uzyskały 23 osoby, które w dniu 26 września 2017 r. odebrały certyfikaty superwizora pracy socjalnej.

MRPiPS ma nadzieję, że praca certyfikowanych superwizorów pracy socjalnej przyczyni się do profesjonalizacji służb pomocy społecznej.

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej