e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Opieka nad chorymi na Alzheimera - RPO zainteresowany raportem NIK 2017-09-28


Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski został zaproszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich do udziału w konferencji pn. „Wsparcie osób żyjących z chorobą Alzheimera i ich rodzin – potrzeby i dobre praktyki”. Szef Najwyższej Izby Kontroli przedstawił główne ustalenia z raportu, jaki NIK przygotowała po kontroli tego obszaru.

Liczba chorych na Alzheimera rośnie coraz szybciej. Przy utrzymaniu obecnych trendów demograficznych za trzy dekady na tę chorobę będzie cierpiało około miliona Polaków. Wiadomo też, że skutki choroby Alzheimera dotykają całych rodzin – to najbliżsi chorego ponoszą nie tylko finansowe, ale także społeczne i psychologiczne koszty.

Temu poważnemu problemowi poświęcona została konferencja zorganizowana przez Rzecznika Prawo Obywatelskich. Zaproszeni zostali na nią wybitni eksperci, praktycy, społecznicy i wolontariusze. W spotkaniu wziął udział także Krzysztof Kwiatkowski, szef Najwyższej Izby Kontroli. NIK przygotowała w tym roku raport poświęcony opiece nad chorymi na Alzheimera. 

Krzysztof Kwiatkowski przypomniał najważniejsze ustalenia kontrolerów. Powszechny system opieki zdrowotnej nie rozwiązuje problemów ludzi z chorobą Alzheimera ani ich środowiska. Władze nie mają nawet dokładnych danych o liczbie chorych. Opieka społeczna robi więcej, lecz i tutaj z cierpiącymi na Alzheimera postępuje się tak jak z innymi starszymi osobami.

NIK oceniła cały system opieki pod względem wad i atutów. Za najistotniejszą słabą stronę obecnych rozwiązań uznany został brak wypracowanego modelu leczenia, w szczególności rozwiązań organizacyjnych i standardów postępowania diagnostycznego. Za najistotniejsze zagrożenie uznane zostały czynniki demograficzne. Za najistotniejszą szansę - możliwość wprowadzenia narodowych rozwiązań strategicznych. Za najistotniejszą mocna stronę -  mimo wszystko dostęp  do świadczeń gwarantowanych (diagnostyka,  leczenie ambulatoryjne i specjalistyczne).

Izba po przeprowadzeniu kontroli sformułowała szereg wniosków. Według NIK możliwe jest lepsze wykorzystanie zasobów istniejących w systemie opieki nad chorymi. Konieczne będą jednak także zmiany. (zobacz wyniki kontroli systemu opieki nad chorymi na Alzheimera) Prezes Kwiatkowski zaznaczył, że choć proponowane rozwiązania wymagają dodatkowych środków, to trzeba wziąć pod uwagę, jaki koszt ponoszą dzisiaj liczni opiekunowie chorych na Alzheimera. - Dość powiedzieć, że wielu z nich, nie znajdując wsparcia w systemie, zmuszonych jest do porzucenia pracy, by opiekować się bliską osobą – podkreślał szef NIK.

W raporcie wymienione zostały także tzw. dobre praktyki, które zostały docenione przez Najwyższą Izbę Kontroli:

  • Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej z własnej inicjatywy wykazują zainteresowanie stanem funkcji poznawczych seniorów
  • Placówki medyczne dostrzegają potrzebę prowadzenia badań przesiewowych pamięci u osób starszych (Wrocławskie Centrum Alzheimerowskie) lub poszukują nowych metod diagnostycznych (Uniwersytecki Szpital Kliniczny z Wrocławia – metoda akustycznej analizy głosu i artykulacji głosu pozwalająca na wczesne wykrycie
    m.in. choroby Alzheimera)
  • Środowisko alzheimerowskie wykazuje dużą zdolność do samoorganizowania się i aktywnie włącza się w każdy aspekt rozwiązywania swoich problemów: od wypracowywania propozycji rozwiązań systemowych w zakresie leczenia i opieki, prowadzenie placówek specjalistycznych dla chorych oraz specjalistycznych zajęć dla rodzin/opiekunów, popularyzowanie wiedzy na temat choroby, jej skutków oraz pracy z osobami chorymi i ich rodzinami/opiekunami

W panelu obok prezesa NIK udział wzięli: Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar; członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z chorobą Alzheimera Mirosława Wojciechowska; dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz;  Przewodniczący Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Zygmunt Wierzyński oraz prof. Tadeusz Parnowski. Głos w dyskusji zabrali także przedstawiciele  Siedleckiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego „Meeting Dem”, Bydgoskiego Stowarzyszenia Opieki nad Chorymi z Otępieniem Typu Alzheimerowskiego „Zielony Parasol”, Świetlicy Opiekuńczej dla Osób Chorych na Chorobę Alzheimera na Woli w Warszawie oraz Fundacji KTOTO-Zrozumieć Alzheimera.

 

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli