e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Konkurs PFRON - Samodzielni i skuteczni 2017-10-12


12 października rusza nowy konkurs Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Samodzielni i skuteczni”. Środki na ten cel to 90 mln zł.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizuje otwarty konkurs pt. "Samodzielni i skuteczni" o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Uczestnikami konkursu mogą być między innymi: organizacje pozarządowe, osoby prawne, stowarzyszenia działające jednostek samorządu terytorialnego i spółdzielnie socjalne.

Kwota przeznaczona na wykonanie zadania to 90 mln zł. Wnioski będą przyjmowane od 12 października do 8 listopada 2017 roku do godziny 12:00. Konkurs dotyczy projektów realizowanych od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

W ramach konkursu wyodrębniono 6 różnych kierunków pomocy osobom z niepełnosprawnościami, na podstawie których uczestnicy będą tworzyć projekty. Kierunkami pomocy są:

  • wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy,
  • zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
  • wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
  • zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji,
  • poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,
  • upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie PFRON

 

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej