e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Maluch+ 2018 w województwach 2018-02-19


Rodziny – co znajduje również odbicie w badaniach – wskazywały, że głównymi barierami w realizacji tych planów, była obawa o bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny oraz trudności w godzeniu życia rodzinnego i zawodowego.
 
Pierwszy problem został zlikwidowany w 2016 roku wraz z wprowadzeniem programu „Rodzina 500 plus”. Świadczenie wychowawcze 500+ to 24 mld złotych rocznie kierowane do polskich rodzin. Do tego podstawowego instrumentu wkrótce dołączyły kolejne. Chodzi m.in. o nowe rozwiązania przyjęte na gruncie tzw. ustawy żłobkowej.
 
Rozwój systemu opieki nad najmłodszymi jest wspierany ze środków budżetu państwa w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi „Maluch+”. Dzięki wsparciu ze środków budżetu państwa od 2016 roku wzrost liczby miejsc uległ znacznemu przyspieszeniu – do ok. 5,6 tys. miejsc. W 2017 roku przybyło około 10 tys. miejsc opieki.
 
Mimo stałego i dużego wzrostu liczby instytucji, jak też dysponowanych przez nie miejsc, potrzeby wciąż są ogromne, tym bardziej że w 63% gmin w Polsce brakuje jakichkolwiek instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.
 
Dostrzegając te potrzeby, rząd podjął konkretne działania, by żłobki były bardziej dostępne przy jednoczesnym zmniejszeniu opłat za pobyt dzieci w placówkach. W ramach programu „Maluch+” przeznaczył aż 450 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych. To trzy razy więcej niż w latach poprzednich.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej