e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Brama do cyfrowych usług systemu ochrony zdrowia 2018-03-20


Ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta w konsultacjach

Do konsultacji publicznych trafił wczoraj projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

W IKP pacjenci będą mieli w przyszłości dostęp do historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. „To będzie miejsce w którym pacjent będzie mógł skorzystać z e-usług w systemie ochrony zdrowia” – poinformował wiceminister Janusz Cieszyński. – „Dzięki niej pacjenci będą mieli dostęp do informacji o wystawionych receptach i udzielonych świadczeniach. Wierzę, że większa transparentność jest niezbędna by prowadzić debatę o systemie ochrony zdrowia na równych warunkach”. Przepisy ustawy o IKP umożliwią także pielęgniarkom i położnym wystawianie recepty nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem internetu.

Internetowe Konto Pacjenta będzie powiązane ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), który funkcjonuje z dużym pozwodzeniem. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia dane dostępne obecnie w ZIP będą także widoczne w IKP, a posiadacz konta w jednym z serwisów będzie mógł bez dodatkowego logowania się skorzystać z drugiego. „Wykorzystamy bezcenne doświadczenia Funduszu zdobyte podczas  prowadzenia ZIP, a ponad 1,5 miliona jego użytkowników będzie mogło od razu skorzystać także z IKP” – powiedział wiceminister Cieszyński.

Projekt ustawy przewiduje także możliwość zamieszczenia w dokumentacji medycznej informacji o koszcie leczenia pacjenta.

 
Pilotaż e-recepty w Siedlcach i Skierniewicach

Wiceminister przypomniał, że od lutego w Siedlcach i Skierniewicach trwa pilotaż e-recepty. W tej chwili testowane jest oprogramowanie (sprawdzana jest poprawność działania oraz przyjętych procedur organizacyjnych). Wprowadzenie e-recepty będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów i lekarzy. W ten sposób wystawionej recepty pacjenci nie zgubią, nie zniszczą. Zniknie też problem nieczytelnie wypisanych recept czy braku podpisu lekarza bądź pieczątki. Korzyścią dla pacjenta będzie także możliwość wykupienia części preparatów w jednej aptece, a pozostałych w innej, gdy np. w tej pobliskiej nie będzie wszystkich przepisanych na recepcie.

Będziemy mogli także dbać o zdrowie naszych bliskich i upoważnić ich do wglądu w historię wypisanych im recept. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób starszych, które mają być jednymi z największych beneficjentów elektronizacji systemu ochrony zdrowia.

„Zainteresowanie pilotażem było tak duże, że zgodziliśmy się na zwiększenie liczby aptek biorących w nim udział” – poinformował wiceminister.

Pierwsza grupa 200 pacjentów, dla której będą wystawiane e-recepty, zostanie włączona do pilotażu na początku maja. Wtedy zostanie też udostępnione Internetowe Konto Pacjenta.

„Zależy nam by pilotaż e-recepty był wprowadzony stopniowo. Kiedy tylko będziemy gotowi, rozszerzymy zakres jego funkcjonowania na kolejne miejscowości” – zapewnił wiceminister Cieszyński.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia