e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Prowadzenie prywatnej działalności lekarzy na terenie szpitala 2006-04-25


Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że prowadzenie prywatnej działalności lekarzy rodzinnych i stomatologów na terenie publicznych zakładów opieki zdrowotnej jest zgodne z konstytucją.

Zakaz prowadzenia na terenie publicznych szpitali i przychodni konkurencyjnej działalności medycznej przez fundacje, stowarzyszenia czy prywatne gabinety lekarskie wprowadziła nowelizacja z 2002 roku ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Więc podmioty te nie mogły wynajmować pomieszczeń ani korzystać ze sprzętu medycznego należącego do publicznych placówek zdrowotnych, w przypadku, gdy oferowały pacjentom takie same, ale odpłatne, usługi medyczne.

W kwietniu 2004 roku Senat zgłosił poprawkę do ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, która wyłączała z tego zakazu podmioty udzielające świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz stomatologii. Senatorowie tłumaczyli te zmiany tym, że w niektórych regionach kraju np. w małych miejscowościach i wsiach występują ograniczenia w dostępie do lekarzy POZ.
Z takimi argumentami nie zgodził się prezydent. Nie podpisał on ustawy o zoz i skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem prezydenta poprawka naruszyła konstytucyjną zasadę równości podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że nowelizacja ustawy o zoz z 2004 roku nie narusza konstytucyjnej zasady równości. Stwierdził, że przepis ten nie dyskryminuje żadnych podmiotów, bo pozwala wszystkim, zarówno fundacjom, stowarzyszeniom, jak i spółkom, prowadzić działalność na terenie publicznych szpitali. Musi być ona jednak ograniczona jedynie do usług POZ oraz świadczeń stomatologicznych.

Źródło: Gazeta Prawna