e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-04-25


26 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu pośrednika pracy i doradcy zawodowego. Dz.U. z 11 kwietnia 2006r. Nr 60, poz. 425.

27 kwietnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych. Dz.U. z 12 kwietnia 2006r. Nr 61, poz. 435.