e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-05-09


13 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. Dz.U. z 28 kwietnia 2006r. Nr 73, poz. 516.