e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-05-23


6 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie prowadzenia krajowego rejestru przeszczepień. Dz.U. z 6 maja 2006r. Nr 76, poz. 542.

10 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządu. Dz.U. z 10 maja 2006r. Nr 79, poz. 556.

10 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej. Dz.U. z 10 maja 2006r. Nr 79, poz. 557.

13 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania chorób zakaźnych. Dz.U. z 28 kwietnia 2006r. Nr 73, poz.516.

19 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej. Dz.U. z 4 maja 2006r. Nr 75, poz.528.