e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-05-23


26 maja wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości. Dz.U. z 11 maja 2006r. Nr 80, poz. 565.

4 czerwca wejdzie w życie ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 4 maja 2006r. Nr 75, poz. 518.

31 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu wykonywanych w ramach monitorowania ich stanu zdrowia. Dz.U. z 16 maja 2006r. Nr 83, poz. 579.