e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wzrost świadczeń dla bezrobotnych 2006-06-06


Od 1 czerwca wzrosły świadczenia dla bezrobotnych. Co roku waloryzowane są one o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku poprzednim. Za 2005 rok wynosi on 2,1 procent.

Wzrosły zasiłki dla bezrobotnych:

  • podstawowy,
  • obniżony,
  • podwyższony.
Zasiłek podstawowy wynosi 532,90 zł (wcześniej wynosił 521,90 zł). 80-procentowy zasiłek, który przysługuje bezrobotnym z krótszym niż 5 lat stażem pracy wynosi426,40 zł, a 120 procentowy zasiłek przeznaczony dla bezrobotnego z co najmniej 20-letnim stażem wynosi 639,50 zł.

Stypendium dla bezrobotnego do 25. roku życia, skierowanego przez starostę na szkolenie lub kontynuowanie nauki (40 proc. zasiłku) wynosi 213,20 zł. Dodatek aktywizacyjny dla skierowanego przez urząd do pracy w niepełnym wymiarze czasu i uzyskującego pensję niższą od minimalnego wynagrodzenia wynosi 266,50 zł (50 proc. podstawowego zasiłku dla bezrobotnych). Osoba podejmująca zatrudnienie z własnej inicjatywy otrzymywać będzie 159,90 zł (30 proc. zasiłku dla bezrobotnych). Dodatek szkoleniowy dla bezrobotnych, którym nie przysługują inne świadczenia to 106,60 zł.

Źródło: Rzeczpospolita