e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-06-06


18 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Dz.U. z 18 maja 2006r. Nr 84, poz. 584.

22 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie list substancji niedozwolonych lub dozwolonych z ograniczeniami do stosowania w kosmetykach oraz znaków graficznych umieszczanych na opakowaniach kosmetyków. Dz.U. z 19 maja 2006r. Nr 85, poz. 593.

26 maja weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości. Dz.U. z 11 maja 2006r. Nr 80, poz.565.

3 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie metod pobierania próbek określonych środków spożywczych do celów urzędowej kontroli poziomów zanieczyszczeń oraz przygotowywania próbek i wytycznych dla metod analitycznych stosowanych do oznaczania zawartości tych zanieczyszczeń. Dz.U. z 19 maja 2006r. Nr 85, poz.591.

3 czerwca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2006 r. w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia. Dz.U. z 19 maja 2006r. Nr 85, poz. 592.

4 czerwca weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2004 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Dz.U. z 4 maja 2006r. Nr 75, poz.518.