e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne będzie wypłacała gmina 2006-07-04


Od 1 września 2006 r. świadczenia rodzinne wypłacać będą gminy a nie pracodawcy.

Pracownicy, którym świadczenia rodzinne wypłaca obecnie pracodawca, odpowiednio wcześniej muszą złożyć wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z dokumentami. Gdy złożą wniosek odpowiednio wcześniej, będą mogli uniknąć niepotrzebnych kolejek. Od tego uzależnione jest również, kiedy gmina wypłaci im wrześniowe świadczenie.
Gdy wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony:

  • do 31 lipca 2006 r. - to świadczenia rodzinne za wrzesień 2006 r. powinny zostać wypłacone do 30 września 2006 r.,
  • od 1 sierpnia do 30 września 2006 r. - to świadczenia rodzinne za wrzesień 2006 r. powinny zostać wypłacone do 31 października 2006 r.
Dotyczy to świadczeń wypłacanych na podstawie ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU nr 228, poz. 2255 ze zm.) i to tylko tych, które obecnie jeszcze są wypłacane przez pracodawców. Przyjmowanie przez gminy obowiązków pracodawców w tym zakresie zaczęło się już dwa lata temu. Wówczas to gminy zaczęły wpłacać świadczenia rodzinne osobom pracującym u pracodawców, którzy zatrudniali mniej niż 5 pracowników.
Od 1 września 2005 r. gminy przejęły wpłatę świadczeń osobom zatrudnionym u pracodawców, którzy zatrudniają mniej niż 20 pracowników.
W tym roku zmiana dotyczy tylko pracodawców, którzy zatrudniają 20 i więcej pracowników, wypłacających swoim pracownikom zasiłki pielęgnacyjne oraz zasiłki rodzinne wraz z takimi dodatkami jak: jednorazowym z tytułu urodzenia dziecka, jednorazowym z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Tylko te są jeszcze obecnie wypłacane przez pracodawców.
Jeżeli rodzina pracownika miała prawo do jeszcze innych świadczeń rodzinnych lub innego dodatku, to już rok temu nie pobiera jakiekolwiek świadczenia u pracodawcy tylko w gminie.

Źródło: Rzeczpospolita