e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-07-04


1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu leków podstawowych i uzupełniających oraz wysokości odpłatności za leki uzupełniające. Dz.U. z 19 czerwca 2006r. Nr 101, poz.697.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Dz.U. z 19 czerwca 2006r. Nr 101, poz.698.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia limitów cen leków i wyrobów medycznych wydawanych świadczeniobiorcom bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością. Dz.U. z 19 czerwca 2006r. Nr 101, poz.699.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne. Dz.U. z 19 czerwca 2006r. Nr 102, poz. 700.

1 lipca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie leczenia uzdrowiskowego. Dz.U. z 5 czerwca 2006r. Nr 94, poz.655.