e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Czy niezdolni do pracy mogą podjąć zatrudnienie? 2006-07-18


Niepełnosprawni, którzy mają orzeczenie o niezdolności do pracy nie mają zakazu podjęcia zatrudnienia. Takie orzeczenie utrudnia im jednak znalezienie pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przyznaje niepełnosprawnym orzeczenie potwierdzające niezdolność do pracy. Bez decyzji lekarzy orzeczników ZUS tacy niepełnosprawni nie dostaną renty inwalidzkiej. Jednak posiadanie statusu niezdolnego pozwala na podjęcie przez nich zatrudnienia, nawet gdy pobierają z tego tytułu świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego.

Osoby posiadające takie orzeczenie, mają problemy z uzyskaniem usług doradztwa zawodowego w powiatowych urzędach pracy, otrzymaniem kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych, zaliczeniem okresu wykonywania pracy do stażu pracy.

Są również przypadki, że publiczne pośredniaki odmawiają im skierowania na szkolenia zawodowe. Jest w tym wina dowolnej interpretacji urzędniczej, która jest niezgodna z literą prawa. Usunięcie określenia „niezdolny do pracy” z systemu ubezpieczeń społecznych lub zreformowanie orzecznictwa na cele rentowe mogłoby poprawić sytuację.

Źródło: Rzeczpospolita