e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-07-18


1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. Dz.U. z 30 czerwca 2006r. Nr 114, poz. 780.