e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne 2006-08-01


Od września wzrosną świadczenia rodzinne.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 roku w sprawie wysokości dochodów rodziny albo dochodu osoby uczącej się, stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. nr 130, poz. 903) określa nowe stawki świadczeń rodzinnych, które będą obowiązywać w następnym tzw. okresie zasiłkowym czyli od września 2006 roku do sierpnia 2007 roku.

Kryterium dochodowe, które uprawnia do otrzymania świadczeń nie zmieni się. Nadal z świadczeń będą mogły korzystać te rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczył w 2005 roku 504 zł lub 583 zł gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Nowością będzie, że wysokość zasiłku rodzinnego będzie uzależniona od wieku dziecka i wzrośnie jego wysokość. Od września wyniesie on:

  • 48 zł na dziecko w wieku do 5 lat,
  • 64 zł na dziecko w wieku 6-18 lat,
  • 68 zł na dziecko pełnoletnie (do 24 lat).
Wyższe będą też cztery dodatki do zasiłku rodzinnego:

  • wzrośnie dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, który wypłacany jest na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Wyniesie 80 zł miesięcznie (a dotychczas wynosił 50 zł),
  • na wyprawkę szkolną rodzice, którzy są uprawnieni do zasiłku rodzinnego dostaną we wrześniu 100 zł ( wcześniej dostawali 90zł),
  • 10 zł wzrośnie dodatek z tytuł kształcenia i rehabilitacji dziecka (wyniesie 60 zł na dziecko do 5 lat i 80 zł na starsze dzieci),
  • wzrośnie dodatek z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (50 zł w ciągu 10 miesięcy dla dojeżdżających do szkoły, a dla mieszkających poza domem – 90 zł).
Wzrośnie także zasiłek pielęgnacyjny do 153 zł, który wypłacany jest niepełnosprawnym dzieciom, a także osobom, które ukończyły 75 lat.

Źródło: Gazeta Prawna