e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Kiepskie warunki pracy niepełnosprawnych 2006-08-01


Z raportu Bariery zatrudniania osób niepełnosprawnych w świetle opinii pracodawców wynika, że jedynie co piąte przedsiębiorstwo, które zatrudnia niepełnosprawnych planuje modernizację zaplecza.

Pomieszczenia sanitarne, szatnie lub świetlice, nawet gdy istnieją w miejscach pracy niepełnosprawnych, to niestety często nie spełniają standardów i nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spośród 100 firm zatrudniających osoby niepełnosprawne, które brały udział w badaniu, 70 nie miało natrysków, świetlic i sal zebrań, a w 60 nie było szatni. Połowa z nich nie posiada umywalni. Również w tych pomieszczeniach zwykle nie montuje się drzwi, które są otwierane na zewnątrz, o szerokości większej niż 90 cm,. Jest duże utrudnienie dla osób z niesprawnością ruchu.
Standardów przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych najczęściej nie spełniają kabiny natryskowe, świetlice i szatnie. Jedynie w nielicznych pomieszczeniach lekarsko-rehabilitacyjnych zaczęto dostosowania do osób niepełnosprawnych. Jedynie co piąty pracodawca, który brał udział w badaniu mówił o możliwości szybkiej modernizacji swojego zakładu.

Źródło: Gazeta Prawna