e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-08-01


4 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Dz.U. z 20 lipca 2006r. Nr 132, poz. 928.

5 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Dz.U. z 21 lipca 2006r. Nr 133, poz. 939.

9 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 25 lipca 2006r. Nr 134, poz. 943.

15 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą (1). Dz.Urz. UE L 204 z 26 lipca 2006r. strony 1-9.