e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Brakuje specjalistów 2006-08-16


Narodowy Fundusz Zdrowia chciał, aby pacjentów w przychodniach przyjmowali jedynie lekarze specjaliści. Niestety w przychodniach brakowało specjalistów.

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na leczenie w 2007 roku. W konkursie pojawił się w nowy wymóg: pacjenci, którzy zgłaszają się do przychodni specjalistycznych, mieli być przyjmowani tylko przez lekarzy specjalistów. W nomenklaturze medycznej wykształcenie specjalistów jest nazywane II stopniem specjalizacji lekarskiej albo "nową specjalizacją". Jednak z powodu braku specjalistów NFZ musi ogłosić nowe zasady konkursu na leczenie pacjentów w 2007 roku.

Zanim wprowadzono nowe zasady NFZ poprosił dyrektorów przychodni o sprawdzenie, czy gdzieś nie zabraknie lekarzy. Wyniki były niezbyt pozytywne. W niektórych rejonach zaledwie 20 - 30 procent lekarzy miało wykształcenie spełniające wymagania Funduszu. NFZ się tego nie spodziewał.

Dlaczego brakuje specjalistów?
Część lekarzy wyjechała do pracy za granicę. Również lekarze nie chcą wyjeżdżać z miasta, w którym się kształcili, do powiatowych miasteczek.

Źródło: Rzeczpospolita