e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-08-16


1 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Dz.U. z 31 lipca 2006r. Nr 137, poz. 971.

4 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu czynników chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowodowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Dz.U. z 20 lipca 2006r. Nr 132, poz.928.

5 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2006 r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Dz.U. z 21 lipca 2006r. Nr 133, poz.939.

9 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. Dz.U. z 25 lipca 2006r. Nr 134, poz.943.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych. Dz.U. z 4 sierpnia 2006r. Nr 139, poz. 992.