e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-08-16


19 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Dz.U. z 19 lipca 2006r. Nr 130, poz.905.

24 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego. Dz.U. z 9 sierpnia 2006r. Nr 142, poz. 1024.

24 sierpnia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych. Dz.U. z 9 sierpnia 2006r. Nr 142, poz. 1025.

25 sierpnia wejdzie w życie ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 10 sierpnia 2006r. Nr 143, poz. 1030.

10 września wejdzie w życie ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 10 sierpnia 2006r. Nr 143, poz. 1032.

1 października wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz.U. z 27 lipca 2006r. Nr 135, poz. 950.