e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Domy opieki 2006-08-29


Coraz częściej do rzecznika praw obywatelskich wpływają skargi na domy opieki prowadzone nielegalnie.

Według ustawy o pomocy społecznej, prowadzenie domów opieki wymaga zezwolenia wojewody. Wojewoda również prowadzi ich rejestr. Art. 22 ust. 10 ustawy o pomocy społecznej mówi o tym, że wojewoda może kontrolować poziom usług socjalno-bytowych oraz przestrzeganie praw pensjonariuszy. Rozporządzenie ministra polityki społecznej z 2005 r. w sprawie wydawania i cofania takich zezwoleń mówi o cofnięciu zezwolenia z urzędu w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, po wezwaniu przez wojewodę do usunięcia ich w wyznaczonym trybie i terminie. Gdy okaże się, że taka placówka prowadzona jest nielegalnie, wojewoda może wówczas nałożyć jedynie karę do 10 000 zł. Rzecznik uważa, że trzeba rozbudować środki prawne, aby zapewnić skuteczniejszą interwencję w takich wypadkach.

Źródło: Rzeczpospolita