e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Niedobór lekarzy 2006-08-29


Rzecznik praw obywatelskich podkreśla, że sytuacja w publicznych zakładach opieki zdrowotnej zagraża podstawowym prawom pacjenta.

Obawy rzecznika spowodowane są wyjazdami lekarzy i pielęgniarek za granicę i rezygnacja z wykonywania zawodu medycznego.

Niektóre zakłady opieki zdrowotnej odmawiają przyjęcia pacjentów, również na operacje, z powodu braku lekarzy. Nie przestrzega się wcześniejszych zapisów i terminów przyjęcia do szpitali. Kolejki do szpitali i lekarzy specjalistów są coraz dłuższe. Naruszana jest ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Duży niepokój budzi niedobór anestezjologów oraz specjalistów intensywnej terapii i reanimacji. Przez to niemożliwe jest wykonywanie zabiegów operacyjnych, a także stanowi potencjalne naruszenie praw pacjentów, którzy znajdują się w stanie zagrożenia życia. Nie mogą być stosowane standardy postępowania i procedury medyczne, które dotyczą intensywnej terapii i reanimacji oraz bezpiecznego znieczulenia, wynikające z rozporządzenia ministra zdrowia.

Dotyczy to coraz większej liczby publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Rzecznik jest zdania, że działania zmierzające do zatrzymania pracowników medycznych nie mogą mieć formy jakiegokolwiek przymusu. Oprócz odpowiedniego wynagrodzenia za pracę trzeba zagwarantować lekarzom możliwość satysfakcjonującego rozwoju zawodowego i odpowiednie warunki wykonywania zawodu, m.in. zaopatrzenie w sprzęt i materiały.

Źródło: Rzeczpospolita