e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-08-29


19 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych. Dz.U. z 19 lipca 2006r. Nr 130, poz.905.

24 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i uiszczania opłat związanych z dopuszczeniem do obrotu produktu leczniczego weterynaryjnego. Dz.U. z 9 sierpnia 2006r. Nr 142, poz.1024.

24 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badania zawartości niektórych substancji w dymie papierosowym oraz informacji i ostrzeżeń zamieszczanych na opakowaniach wyrobów tytoniowych. Dz.U. z 9 sierpnia 2006r. Nr 142, poz.1025.

25 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 10 sierpnia 2006r. Nr 143, poz.1030.