e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-08-29


10 września wejdzie w życie ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 10 sierpnia 2006r. Nr 143, poz. 1032.