e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nowelizacja ustawy o ZOZ 2006-09-12


Weszła już w życie nowelizacja ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm.). Dzięki tej nowelizacji szpitale będą mogły łączyć się bez konieczności ich wcześniejszej likwidacji.

Dotyczy to placówek, które mają ten sam organ założycielski, a także placówek, które są utworzone przez różne podmioty.

Znowelizowana ustawa ogranicza możliwość zamieszczania oznaczeń „klinika” albo „kliniczny” tylko w nazwach zakładów opieki zdrowotnej, zajmujących się realizacją zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Ustawa wprowadza też nowe zasady udostępniania i przechowywania dokumentacji medycznej pacjenta w placówkach ochrony zdrowia. Dokumentacja musi być tam przechowywana minimum przez 20 lat. Obniżono także maksymalną opłatę, za udostępnienie przez szpital wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej (około 20 gr).

Źródło: Gazeta Prawna