e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-09-12


10 września weszła w życie ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 10 sierpnia 2006r. Nr 143, poz.1032.