e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-09-12


15 września wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany nazwy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Dz.U. z 31 sierpnia 2006r. Nr 155, poz. 1115.

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r. Dz.U. z 5 września 2006r. Nr 158, poz. 1126.