e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Obowiązki lekarza specjalisty 2006-09-26


Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo wybrać lekarza specjalistę.

Obowiązkami lekarza specjalisty są:

 • zlecanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych,
 • zlecanie i wykonywanie badań diagnostycznych,
 • przepisywanie leków,
 • kierowanie na konsultacje do innych lekarzy,
 • kierowanie do szpitala, jeżeli chory tego wymaga,
 • kierowanie na leczenie uzdrowiskowe,
 • wystawianie zleceń na refundowane przez NFZ przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • wydawanie niezbędnych w czasie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta.
Każda osoba ubezpieczona w NFZ ma prawo wybrać lekarza specjalistę. Lekarz, który zajmuje się stałym leczeniem specjalistycznym pacjenta ma obowiązek okresowo (co najmniej raz na 6 miesięcy) przekazywać informację o przebiegu leczenia wybranemu przez chorego lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Jednak aby pacjent mógł dostać się do specjalisty, musi uzyskać skierowanie od lekarza POZ. Tak samo jest gdy, chory wymaga leczenia szpitalnego.

Skierowanie nie jest wymagane, gdy pacjent potrzebuje pomocy:

 • ginekologa i położnika,
 • stomatologa,
 • dermatologa i wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry,
 • okulisty.
Nie potrzebne jest też skierowanie przy przyjmowaniu na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych. Także inwalidzi wojenni i osoby represjonowane, chorzy z wirusem HIV nie muszą mieć skierowania na leczenie.

Źródło: Gazeta Prawna