e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-09-26


23 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Dz.U. z 8 września 2006r. Nr 161, poz. 1142.

23 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie wykazu ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi oraz podmiotów obowiązanych do zgłaszania zatruć. Dz.U. z 8 września 2006r. Nr 161, poz.1143.

23 września weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia informacji o przypadkach zatruć produktami biobójczymi. Dz.U. z 8 września 2006r. Nr 161, poz.1144.