e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-09-26


4 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 września 2006 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania zmian danych objętych pozwoleniem, pozwoleniem tymczasowym albo wpisem do rejestru oraz zmian dokumentacji będącej podstawą wydania pozwolenia, pozwolenia tymczasowego albo wpisu do rejestru. Dz.U. z 19 września 2006r. Nr 167, poz. 1190.

1 stycznia wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2007 r. Dz.U. z 5 września 2006r. Nr 158, poz. 1126.