e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Weszło w życie: 2006-10-10


1 października weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Dz.U. z 27 lipca 2006r. Nr 135, poz.950.

10 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dz.U. z 25 września 2006r. Nr 169, poz.1216.