e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wejdzie w życie: 2006-10-10


18 października wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2006 r. w sprawie trybu przeprowadzania kontroli jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu. Dz.U. z 3 października 2006r. Nr 178, poz. 1321.