e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Projekt założeń do ustawy o utworzeniu sieci szpitali. 2006-10-10


Projekt założeń do ustawy o utworzeniu sieci szpitali został już zaakceptowany przez Komitet Ministerstwa Zdrowia.

Szpitale w sieci będą otrzymywały środki na leczenie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Dostaną również dodatkowe pieniądze za pozostawanie w tzw. gotowości oraz będą miały pierwszeństwo w dostępie do środków unijnych. Placówki, które będą poza siecią także mogą starać się o kontrakty z NFZ. Jednak zdaniem Andrzej Włodarczyka wiceprzewodniczącego Naczelnej Rady Lekarskiej, nie będą miały żadnej pewności, że je otrzymają.

To nowo powołane regionalne rady szpitalnictwa stwierdzą, które szpitale w danym województwie trafią do sieci. Za ich pracę budżet państwa zapłaci 16,2 mln zł rocznie.
Wiktor Masłowski, przewodniczący Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia uważa, że tworzenie rad nie jest dobrym pomysłem.

Głównym wskaźnikiem, który zadecyduje o tym, które szpitale trafią do sieci, będzie liczba łóżek. W kraju jest 200 szpitali, które mają 150 łóżek. Według resortu zdrowia, to takie szpitale są zbyt małe. Będą one musiały zmienić profil swojej działalności, albo połączyć się z innymi placówkami. Jeżeli w ciągu 5 lat tego nie zrobią, to zostaną zlikwidowane.

Sieć szpitali powstanie za pięć lat. Jednak pacjenci już teraz mogą się spodziewać tego, że z ich małych miejscowości znikną te szpitale, które nie spełnią warunków resortu zdrowia.

Resort zdrowia planuje, że Sejm przyjmie ustawę na początku 2007 roku.
W najbliższym czasie projektem ma się zająć Rada Ministrów.

Źródło: Gazeta Prawna