e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Nie kupuj leków z nielegalnych źródeł 2006-10-24


Leki pochodzące z nielegalnych źródeł, będące poza oficjalnym obiegiem farmaceutycznym, nie dopuszczone do obrotu przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Dlatego, aby je wyeliminować z obrotu URPL rozpoczął kampanię społeczną „Lek bezpieczny”. Ma ona na celu uświadomienie zasad bezpiecznego stosowania leków. Urząd przypomina, że u osób stosujących leki z nierejestrowanych źródeł (tzw. czarnego rynku) mogą wystąpić niepożądane działania związane z terapią oraz zagrożenia wynikające z interakcji leków z żywnością. Pacjenci narażają się na ogromne niebezpieczeństwo, ponieważ takie leki mogą zawierać różne niebezpieczne substancje.

Badanie leków kupowanych na na czarnym rynku przeprowadzono m.in. w USA. Wynika z nich, że np. w preparatach, które miały być ziołowe, znajdują się dodatki np. sterydów, które z kolei mają dużo działań niepożądanych dla organizmu. Bardzo często jest w nich też rtęć lub ołów.

Zagrożeniem dla zdrowia może być też nieumiejętne zażywanie leków kupowanych w aptekach i przepisywanych przez lekarzy. Często lek niewłaściwie stosowany czy źle przechowywany może stać się źródłem komplikacji. Przed zażyciem leków należy dokładnie czytać ulotkę informacyjną.

Leki powinno się też popijać tylko czystą wodą mineralną, bez żadnych dodatków.

Źródło: PAP/wirtualne media