e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Praca niepełnosprawnych 2006-10-24


Z badań Międzynarodowej Organizacji Pracy i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji wynika, że coraz więcej niepełnosprawnych obejmuje wyższe stanowiska w swoim miejscu zatrudnienia.

Według badań Międzynarodowej Organizacji Pracy i Stowarzyszenia Przyjaciół Integracji:
  • około 40 procent niepełnosprawnych obejmuje wyższe stanowiska w swoim miejscu zatrudnienia,
  • 12 procent niepełnosprawnych pracowników pracuje na stanowiskach, które wymagają wysokich kwalifikacji
  • 7 procent niepełnosprawnych pełni funkcje kierownicze (średnio mają czterech podwładnych).
  • 52 procent niepełnosprawnych jest zatrudniona na podstawie stałej umowy o pracę na czas nieokreślony. Jeden na trzech niepełnosprawnych pracowników ma umowę na czas określony, a jedynie 13 procent pracuje na podstawie innej umowy (np. zlecenia).
Z pracy niepełnosprawnych coraz bardziej zadowoleni są przedsiębiorcy. 83 procent pracodawców, którzy kiedykolwiek zatrudniali takie osoby, uważa ich za dobrych pracowników. Pracodawcy stwierdzili także, że zatrudnienie niepełnosprawnych nie musi wiązać się z dodatkowymi kosztami dla zakładu pracy. 86 procent pracodawców mówi, że nie przyjmuje do pracy takich osób głównie z powodu braku ofert od niepełnosprawnych kandydatów. Jedynie 12 procent spośród nich stwierdziło, że niepełnosprawni starali się o pracę, ale jej nie dostali.

Źródło: Gazeta Prawna