e-Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Brakuje urządzeń do radioterapii 2006-10-24


Autorzy raportu przygotowanego dla Ministerstwa Zdrowia podkreślają, że w Polsce brakuje sprzętu, lekarzy specjalistów i techników, którzy potrafią obsługiwać urządzenia do radioterapii.

W Polsce powinno być 120 - 130 nowoczesnych urządzeń do radioterapii. Niestety pod koniec 2005 roku działało jedynie 55. Ministerstwo Zdrowia co roku wydaje na ten sprzęt ok. 40 - 160 mln zł. Innym problemem jest brak lekarzy, którzy zajmują się radioterapią. Należałoby jak najszybciej zwiększyć dostęp do specjalizacji radioterapeutycznej.

Prof. Marian Reinfuss i dr Edward Byrski z Centrum Onkologii w Krakowie szacują, że w Polsce jest obecnie około 60 procent potrzebnych lekarzy. Zaopatrując szpitale w sprzęt należy także kształcić kadrę, która będzie go obsługiwać. Wykształcenie lekarza specjalisty trwa pięć lat. O około 70 procent powinna wzrosnąć liczba fizyków medycznych, którzy obsługują sprzęt i techników radioterapii. Techników radioterapii powinno być około tysiąca, a jest teraz 650. Wykształcenie technika trwa dwa - trzy lata.

Raport, który został przygotowany dla Ministerstwa Zdrowia jest częścią realizacji Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Zakłada on, że w ciągu dziesięciu lat na zakupy sprzętu do naświetlań zostanie wydanych 1,6 mld zł.
W ciągu najbliższych dziesięciu pieniądze budżetowe mają zostać przeznaczone również na profilaktykę:
  • prawie 540 mln zł na zapobieganie rakowi piersi,
  • ponad 400 mln zł na profilaktykę raka szyjki macicy,
  • 100 mln zł na profilaktykę raka jelita grubego.
Potrzebne są pieniądze na nowoczesny sprzęt dla ośrodków specjalistycznych i na wykrywanie nowotworów uwarunkowanych genetycznie.
Wzrasta średnia wieku w Polsce, a tym samym zachorowalność na nowotwory. Onkolodzy szacują, że osób zapadających rocznie na raka będzie więcej. W ciągu dziesięciu lat ich liczba może się zwiększyć z 57 do 100 tysięcy rocznie.

Źródło: Rzeczpospolita